Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Hírek, közlemények Hírek, közlemények
Hírek, közlemények

Fogyatékosok Nappali Intézményének kialakítása Zalaszentgróton

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

pályázatot nyújtott bea NYDOP – 2009.- 5.1.1/ A pályázati kiírására.


Fogyatékosok Nappali Intézményének Kialakítása Zalaszentgróton című pályázat a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás összege: 34. 809 323 Ft.

A pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt a megvalósító szervezet saját forrásból biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt során minden fogyatékosságra kiterjedő akadály-mentesített intézmény jön létre a térségben fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása érdekében. A támogatási szerződés eredményes végrehajtása során megvalósul a szociális alapszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés elve a lakosság számára.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően 2010. július 28-án került aláírásra a vállalkozói szerződés a kivitelezővel.

Kivitelező: Cseke Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8991. Teskánd, Petőfi u. 5.

A műszaki ellenőrzési feladatokat a Zalaber Vállalkozási Kft. Képviseletében Soós Zoltán ügyvezető végzi.

A projekt tervezett záró időpontja: 2011. 04. 30.

A Zalaszentgrót Kistérségének Szociális Szolgáltatás – tervezési Koncepciója 2008-ban már tartalmazta a fogyatékos célcsoport nappali ellátásának biztosítását.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, - mint a térség legjelentősebb szociális szolgáltatója – felvállalta ennek megvalósítását.

A létrejövő Fogyatékosok Nappali Intézménye komplex szolgáltatási struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára, közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Ezáltal a fogyatékos emberek fizikai és mentális komfortérzete növekszik.

A fogyatékkal élők közvetlen környezete számára elősegíti a munkaerő-piacra történő reintegrálódást.

Az eddig gondozást vállaló családoknak módja lesz elhelyezkedni.

Megteremtődnek a feltételei a későbbiekben beindítani tervezett szociális foglalkoztatásnak is.

A 24 fő ellátottra tervezett intézmény gondozói szükséglete szintén foglalkoztatás bővülést eredményez.

2010. Október 30.-án megtörtént az épület kivitelezési munkáinak műszaki átadása-átvétele.  Majd 2011 februárjában megtörténtek az árajánlatkérések az eszközbeszerzésekre, ezután a bebútorozására került sor. Így az intézmény egy komplex struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára. Közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Hatásaként a fogyatékos személyek fizikai, mentális komfortérzete növekszik.

 

Beérkezett Önéletrajzok alapján kiválasztásra kerültek a leendő munkatársak. ESZA típusú tevékenység keretében szervezet fejlesztés valósult meg. A leendő munkatársak képet kaptak az intézmény felépítéséről, az ott folyó mindennapi munkáról, elsajátították a szolgáltatás nyújtásához szükséges ismereteket.

 

Május hónaptól történik a 24 fős szolgáltatást igénybevevő létszám feltöltése.

Az induló intézmény:

-        az ellátást igénybe vevők számára szociális, mentális és egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

-        igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.

-        helyiséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, ruházat tisztítására, étkezésre.

-        szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást.

-        segíti a hivatalos ügyek intézését.

-        életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadást nyújt.

-        egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

A szakmai program elkészítését megelőzően igényfelmérő kérdőív kitöltése történt a potenciális célcsoporttagokkal és hozzátartozóikkal.

A célcsoport a Zalaszentgrót kistérségében fogyatékkal élő, 16 éven felüli korcsoport, akik rendelkeznek fogyatékosságot igazoló dokumentummal.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Zalaszentgróti Vöröskereszt irodájában.

Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. vagy  06-83/360-089-es telefonszámon

Várjuk a potenciális célcsoporttagok jelentkezését.

alt

alt

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

alt

alt

Módosítás: ( 2011. április 29. péntek, 09:56 )
 

Segítség Gombnyomásra

E-mail Nyomtatás PDF

Segítség Gombnyomásra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(Nagykanizsai – Zalakarosi - Zalaszentgróti Kistérség)

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az Új-Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése támogatási rendszerében elnyert támogatásból „SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA” névvel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatást indít időskorú személyek részére.

Szervezetünk a „SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA” elnevezésű programja alapján Zala megye területének jelentős részén, Nagykanizsa, Zalakaros és Zalaszentgrót kistérségben 800 jelzőkészülék telepítésével egy korszerű szociális szolgáltatási formát valósít meg.

A szolgáltatás lényege, hogy szükség esetén – egészségügyi vészhelyzet, rosszullét, otthoni baleset, mozgásképtelenség, pánikroham stb. – az ellátásban részesülőnél elhelyezett, testen is hordható jelzőkészüléken lévő gomb megnyomásával riasztás küldhető. A riasztást folyamatosan működő diszpécserközpont veszi, a rendszer automatikusan azonosítja a segélykérőt. A diszpécser a segítséget kérő nevének, címének egyéb elérhetőségének közlésével értesíti a készenlétben lévő szociális gondozót. A gondozó a riasztás alapján haladéktalanul indul a riasztás helyszínére, kiérkezésének időtartama nem haladhatja meg a riasztástól számított 30 percet. A szociális gondozó a helyszínen elvégzi a szükséges intézkedéseket, elsősegélyt nyújt, illetve további segítséget (pl. mentőt) hív. A segélyhívó rendszer hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is, 24 órában, folyamatosan működik.

A szolgáltatást 65 év feletti, vagy életkorra tekintet nélkül súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek szociális rászorultság alapján vehetik igénybe.

A 2006-tól jelenleg is működő jelzőrendszeres szolgálatunk tapasztalatai nagyon kedvezőek, a készülékek jelenléte az ellátást igénybe vevők számára fokozott biztonságérzetet nyújt, és segítségükkel már több alkalommal életmentő beavatkozásra is sor kerülhetett.

A pályázati programból megvalósuló szolgáltatás 2010. január 1. napjától elérhető lesz Nagykanizsa, Zalakaros és Zalaszentgrót kistérségének 70 településén. A jelzőrendszeres szolgáltatás technikai hátterének biztosítása, és 24 órás készenléti üzemeltetése megköveteli, hogy a szolgáltatás ellenében havi térítési díjat állapítsunk meg. A térítési díj pontos összege szociálisan rászoruló igénybevevők esetén  az ellátott havi jövedelmének összegétől függ, de legfeljebb annak 2 %-a lehet. Szociálisan nem rászoruló igénylő esetén a térítési díj összegét a fenntartó az szolgáltatási önköltség figyelembe vételével szabadon határozza meg.

A szolgáltatás a Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás Igénybevételéhez elnevezésű nyomtatvány kitöltésével igényelhető. A nyomtatvány beszerezhető bármely települési önkormányzatnál, szociális intézménynél, vagy a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének irodáiban vagy szociális gondozóinál.

A kitöltött nyomtatványt a megfelelő helyen a háziorvossal igazoltatva, jövedelemigazolással együtt kell eljuttatni szervezetünknek a 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28. számra. További információt a 93/311-322-es telefonszámon kaphatnak.

A projekt megvalósulása eredményeként a szolgáltatásfejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó épületkorszerűsítés (irodahelység kialakítás, homlokzat felújítás, hőszigetelés, akadálymentesítés), továbbá a működést szolgáló eszközbeszerzés (800 darab jelzőkészülék, 80 darab mobiltelefon, 2 db személygépkocsi, 2 db kerékpár, 1 db robogó, 1 db számítógép, 1 db multi-funkciós másoló, valamint irodabútorok) történt.

 

Dr. Baracskai Józsefné                          Antal Istvánné

Kedvezményezett képviselője                      projektvezető

 

A Kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete.

A Kedvezményezett elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.; telefon: +36 92 510 415; e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A projekt címe: Segítség Gombnyomásra – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nagykanizsai – Zalakarosi - Zalaszentgróti Kistérség).

A projekt azonosítója: NYDOP-5.1.1/A-2008-0018.

A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagykanizsa.

A projekt keretében megvalósuló szociális szolgáltatás ellátási területe: Nagykanizsai, Zalakarosi és Zalaszentgróti Kistérség 70 települése.

A projekt összköltsége: 59 703 283,- Ft, amelyből 53 732 954,- Ft Európai Uniós támogatás, 5 970 329,- Ft pedig a Kedvezményezett által biztosított önrész.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet: – VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.: VÁTI Nyugat-dunántúli Területi Iroda, 9400 Sopron, Verő József u. 1.; telefon +36 99 512 710; www.vati.hu

Irányító hatóság: - Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága: www.nfu.hu/rop_ih

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.

 

Módosítás: ( 2010. április 19. hétfő, 16:04 )
 


8. oldal / 8

Véradószervező munkatársaink

Közösségi oldalak

Gyűjtő - és segélyhely Zalaegerszeg

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!