Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Hírek, közlemények Hírek, közlemények Fogyatékosok Nappali Intézményének kialakítása Zalaszentgróton

Fogyatékosok Nappali Intézményének kialakítása Zalaszentgróton

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

pályázatot nyújtott bea NYDOP – 2009.- 5.1.1/ A pályázati kiírására.


Fogyatékosok Nappali Intézményének Kialakítása Zalaszentgróton című pályázat a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás összege: 34. 809 323 Ft.

A pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt a megvalósító szervezet saját forrásból biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt során minden fogyatékosságra kiterjedő akadály-mentesített intézmény jön létre a térségben fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása érdekében. A támogatási szerződés eredményes végrehajtása során megvalósul a szociális alapszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés elve a lakosság számára.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően 2010. július 28-án került aláírásra a vállalkozói szerződés a kivitelezővel.

Kivitelező: Cseke Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8991. Teskánd, Petőfi u. 5.

A műszaki ellenőrzési feladatokat a Zalaber Vállalkozási Kft. Képviseletében Soós Zoltán ügyvezető végzi.

A projekt tervezett záró időpontja: 2011. 04. 30.

A Zalaszentgrót Kistérségének Szociális Szolgáltatás – tervezési Koncepciója 2008-ban már tartalmazta a fogyatékos célcsoport nappali ellátásának biztosítását.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, - mint a térség legjelentősebb szociális szolgáltatója – felvállalta ennek megvalósítását.

A létrejövő Fogyatékosok Nappali Intézménye komplex szolgáltatási struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára, közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Ezáltal a fogyatékos emberek fizikai és mentális komfortérzete növekszik.

A fogyatékkal élők közvetlen környezete számára elősegíti a munkaerő-piacra történő reintegrálódást.

Az eddig gondozást vállaló családoknak módja lesz elhelyezkedni.

Megteremtődnek a feltételei a későbbiekben beindítani tervezett szociális foglalkoztatásnak is.

A 24 fő ellátottra tervezett intézmény gondozói szükséglete szintén foglalkoztatás bővülést eredményez.

2010. Október 30.-án megtörtént az épület kivitelezési munkáinak műszaki átadása-átvétele.  Majd 2011 februárjában megtörténtek az árajánlatkérések az eszközbeszerzésekre, ezután a bebútorozására került sor. Így az intézmény egy komplex struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára. Közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Hatásaként a fogyatékos személyek fizikai, mentális komfortérzete növekszik.

 

Beérkezett Önéletrajzok alapján kiválasztásra kerültek a leendő munkatársak. ESZA típusú tevékenység keretében szervezet fejlesztés valósult meg. A leendő munkatársak képet kaptak az intézmény felépítéséről, az ott folyó mindennapi munkáról, elsajátították a szolgáltatás nyújtásához szükséges ismereteket.

 

Május hónaptól történik a 24 fős szolgáltatást igénybevevő létszám feltöltése.

Az induló intézmény:

-        az ellátást igénybe vevők számára szociális, mentális és egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

-        igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.

-        helyiséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, ruházat tisztítására, étkezésre.

-        szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást.

-        segíti a hivatalos ügyek intézését.

-        életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadást nyújt.

-        egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

A szakmai program elkészítését megelőzően igényfelmérő kérdőív kitöltése történt a potenciális célcsoporttagokkal és hozzátartozóikkal.

A célcsoport a Zalaszentgrót kistérségében fogyatékkal élő, 16 éven felüli korcsoport, akik rendelkeznek fogyatékosságot igazoló dokumentummal.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Zalaszentgróti Vöröskereszt irodájában.

Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. vagy  06-83/360-089-es telefonszámon

Várjuk a potenciális célcsoporttagok jelentkezését.

alt

alt

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

alt

alt

Módosítás: ( 2011. április 29. péntek, 09:56 )  

Véradószervező munkatársaink

Közösségi oldalak

Gyűjtő - és segélyhely Zalaegerszeg

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!