Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Hírek, közlemények

Segítség Gombnyomásra

E-mail Nyomtatás PDF

Segítség Gombnyomásra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(Nagykanizsai – Zalakarosi - Zalaszentgróti Kistérség)

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az Új-Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése támogatási rendszerében elnyert támogatásból „SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA” névvel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatást indít időskorú személyek részére.

Szervezetünk a „SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA” elnevezésű programja alapján Zala megye területének jelentős részén, Nagykanizsa, Zalakaros és Zalaszentgrót kistérségben 800 jelzőkészülék telepítésével egy korszerű szociális szolgáltatási formát valósít meg.

A szolgáltatás lényege, hogy szükség esetén – egészségügyi vészhelyzet, rosszullét, otthoni baleset, mozgásképtelenség, pánikroham stb. – az ellátásban részesülőnél elhelyezett, testen is hordható jelzőkészüléken lévő gomb megnyomásával riasztás küldhető. A riasztást folyamatosan működő diszpécserközpont veszi, a rendszer automatikusan azonosítja a segélykérőt. A diszpécser a segítséget kérő nevének, címének egyéb elérhetőségének közlésével értesíti a készenlétben lévő szociális gondozót. A gondozó a riasztás alapján haladéktalanul indul a riasztás helyszínére, kiérkezésének időtartama nem haladhatja meg a riasztástól számított 30 percet. A szociális gondozó a helyszínen elvégzi a szükséges intézkedéseket, elsősegélyt nyújt, illetve további segítséget (pl. mentőt) hív. A segélyhívó rendszer hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is, 24 órában, folyamatosan működik.

A szolgáltatást 65 év feletti, vagy életkorra tekintet nélkül súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek szociális rászorultság alapján vehetik igénybe.

A 2006-tól jelenleg is működő jelzőrendszeres szolgálatunk tapasztalatai nagyon kedvezőek, a készülékek jelenléte az ellátást igénybe vevők számára fokozott biztonságérzetet nyújt, és segítségükkel már több alkalommal életmentő beavatkozásra is sor kerülhetett.

A pályázati programból megvalósuló szolgáltatás 2010. január 1. napjától elérhető lesz Nagykanizsa, Zalakaros és Zalaszentgrót kistérségének 70 településén. A jelzőrendszeres szolgáltatás technikai hátterének biztosítása, és 24 órás készenléti üzemeltetése megköveteli, hogy a szolgáltatás ellenében havi térítési díjat állapítsunk meg. A térítési díj pontos összege szociálisan rászoruló igénybevevők esetén  az ellátott havi jövedelmének összegétől függ, de legfeljebb annak 2 %-a lehet. Szociálisan nem rászoruló igénylő esetén a térítési díj összegét a fenntartó az szolgáltatási önköltség figyelembe vételével szabadon határozza meg.

A szolgáltatás a Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás Igénybevételéhez elnevezésű nyomtatvány kitöltésével igényelhető. A nyomtatvány beszerezhető bármely települési önkormányzatnál, szociális intézménynél, vagy a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének irodáiban vagy szociális gondozóinál.

A kitöltött nyomtatványt a megfelelő helyen a háziorvossal igazoltatva, jövedelemigazolással együtt kell eljuttatni szervezetünknek a 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28. számra. További információt a 93/311-322-es telefonszámon kaphatnak.

A projekt megvalósulása eredményeként a szolgáltatásfejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó épületkorszerűsítés (irodahelység kialakítás, homlokzat felújítás, hőszigetelés, akadálymentesítés), továbbá a működést szolgáló eszközbeszerzés (800 darab jelzőkészülék, 80 darab mobiltelefon, 2 db személygépkocsi, 2 db kerékpár, 1 db robogó, 1 db számítógép, 1 db multi-funkciós másoló, valamint irodabútorok) történt.

 

Dr. Baracskai Józsefné                          Antal Istvánné

Kedvezményezett képviselője                      projektvezető

 

A Kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete.

A Kedvezményezett elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.; telefon: +36 92 510 415; e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A projekt címe: Segítség Gombnyomásra – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nagykanizsai – Zalakarosi - Zalaszentgróti Kistérség).

A projekt azonosítója: NYDOP-5.1.1/A-2008-0018.

A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagykanizsa.

A projekt keretében megvalósuló szociális szolgáltatás ellátási területe: Nagykanizsai, Zalakarosi és Zalaszentgróti Kistérség 70 települése.

A projekt összköltsége: 59 703 283,- Ft, amelyből 53 732 954,- Ft Európai Uniós támogatás, 5 970 329,- Ft pedig a Kedvezményezett által biztosított önrész.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet: – VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.: VÁTI Nyugat-dunántúli Területi Iroda, 9400 Sopron, Verő József u. 1.; telefon +36 99 512 710; www.vati.hu

Irányító hatóság: - Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága: www.nfu.hu/rop_ih

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.

 

Módosítás: ( 2010. április 19. hétfő, 16:04 )
 

Fogyatékosok Nappali Intézményének kialakítása Zalaszentgróton

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

pályázatot nyújtott bea NYDOP – 2009.- 5.1.1/ A pályázati kiírására.


Fogyatékosok Nappali Intézményének Kialakítása Zalaszentgróton című pályázat a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás összege: 34. 809 323 Ft.

A pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt a megvalósító szervezet saját forrásból biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt során minden fogyatékosságra kiterjedő akadály-mentesített intézmény jön létre a térségben fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása érdekében. A támogatási szerződés eredményes végrehajtása során megvalósul a szociális alapszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés elve a lakosság számára.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően 2010. július 28-án került aláírásra a vállalkozói szerződés a kivitelezővel.

Kivitelező: Cseke Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8991. Teskánd, Petőfi u. 5.

A műszaki ellenőrzési feladatokat a Zalaber Vállalkozási Kft. Képviseletében Soós Zoltán ügyvezető végzi.

A projekt tervezett záró időpontja: 2011. 04. 30.

A Zalaszentgrót Kistérségének Szociális Szolgáltatás – tervezési Koncepciója 2008-ban már tartalmazta a fogyatékos célcsoport nappali ellátásának biztosítását.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, - mint a térség legjelentősebb szociális szolgáltatója – felvállalta ennek megvalósítását.

A létrejövő Fogyatékosok Nappali Intézménye komplex szolgáltatási struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára, közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Ezáltal a fogyatékos emberek fizikai és mentális komfortérzete növekszik.

A fogyatékkal élők közvetlen környezete számára elősegíti a munkaerő-piacra történő reintegrálódást.

Az eddig gondozást vállaló családoknak módja lesz elhelyezkedni.

Megteremtődnek a feltételei a későbbiekben beindítani tervezett szociális foglalkoztatásnak is.

A 24 fő ellátottra tervezett intézmény gondozói szükséglete szintén foglalkoztatás bővülést eredményez.

2010. Október 30.-án megtörtént az épület kivitelezési munkáinak műszaki átadása-átvétele.  Majd 2011 februárjában megtörténtek az árajánlatkérések az eszközbeszerzésekre, ezután a bebútorozására került sor. Így az intézmény egy komplex struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára. Közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Hatásaként a fogyatékos személyek fizikai, mentális komfortérzete növekszik.

 

Beérkezett Önéletrajzok alapján kiválasztásra kerültek a leendő munkatársak. ESZA típusú tevékenység keretében szervezet fejlesztés valósult meg. A leendő munkatársak képet kaptak az intézmény felépítéséről, az ott folyó mindennapi munkáról, elsajátították a szolgáltatás nyújtásához szükséges ismereteket.

 

Május hónaptól történik a 24 fős szolgáltatást igénybevevő létszám feltöltése.

Az induló intézmény:

-        az ellátást igénybe vevők számára szociális, mentális és egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

-        igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.

-        helyiséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, ruházat tisztítására, étkezésre.

-        szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást.

-        segíti a hivatalos ügyek intézését.

-        életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadást nyújt.

-        egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

A szakmai program elkészítését megelőzően igényfelmérő kérdőív kitöltése történt a potenciális célcsoporttagokkal és hozzátartozóikkal.

A célcsoport a Zalaszentgrót kistérségében fogyatékkal élő, 16 éven felüli korcsoport, akik rendelkeznek fogyatékosságot igazoló dokumentummal.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Zalaszentgróti Vöröskereszt irodájában.

Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. vagy  06-83/360-089-es telefonszámon

Várjuk a potenciális célcsoporttagok jelentkezését.

alt

alt

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

alt

alt

Módosítás: ( 2011. április 29. péntek, 09:56 )
 

SZJA 1%

E-mail Nyomtatás PDF

Módosítás: ( 2019. január 28. hétfő, 10:55 )
 

Civilek és egy egyház hívják fel a közvélemény figyelmét az egy százalékok fontosságára

E-mail Nyomtatás PDF


Budapest, 2011. május 6. - 2011. április 20-án három civil szervezet és egy egyház fogott össze azért, hogy az 1+1%-os adományok jelentőségét tudatosítsák az adófizetőkben.

A Kézenfogva Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt, a Rex Kutyaotthon Alapítvány, és a Magyarországi Evangélikus Egyház együtt szeretnék felhívni a lakosság figyelmét az 1+1%-os adományozással kapcsolatos jellemzően elkövetett múltbéli hiányosságokra, hogy növeljék az 1+1%-os felajánlások teljes összegét, ezzel támogatva minden egyházi és civil szervezet fenn tarthatóságát.

Az együttműködés során a résztvevő szervezetek elsősorban online felületeiket felhasználva, összehangoltan közvetítenek majd a kampány végéig olyan üzeneteket, mellyel remélhetőleg elérik, hogy ebben az évben nem csupán az adózók 45%-a nyilatkozik adójának 1+1%-áról.

Honlapok:

http://www.kezenfogva.hu
http://facebook.com/kezenfogva

www.voroskereszt.hu
www.mivk.hu
http://megyeiszervezetek.voroskereszt.hu
http://www.facebook.com/magyarvoroskereszt
http://www.facebook.com/magyar.ifjusagi.voroskereszt

http://www.rex.hu
http://www.facebook.com/pages/Rex-kutyaotthon-alap%C3%ADtv%C3%A1ny/154814628543543

http://www.evangelikus.hu
http://www.facebook.com/pages/Magyarorsz%C3%A1gi-Evang%C3%A9likus-Egyh%C3%A1z/146690828680712
http://www.facebook.com/pages/Evang%C3%A9likus-1/112730332140040

 

Lejárt elsősegélynyújtó doboz akció

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

 

Felhívás!

 

Közös akciót hirdet a

Magyar Vöröskereszt Keszthely Területi Szervezete és

a Keszthelyi Televízió!

Hozza el lejárt egészségügyi dobozát!

Az akció során beérkezett elsősegély dobozok leadói közt három darab 2017-ig szavatos elsősegély felszerelést sorsolunk ki, melyet az akció támogatója, a

keszthelyi Pelikán Gyógyszertár ajánlott fel.

A dobozban több olyan felszerelés is található, ami lejárta után is jó szolgálatot tehet.

A tanintézetekben folyó elsősegélynyújtó oktatásokon, szakkörökön még felhasználhatóak a

fáslik, gézlapok, gyorskötöző pólyák és egyéb eszközök.

 

A leadásra szánt elsősegély csomagokat a június 18-től július 5-ig várják a Magyar Vöröskereszt Keszthely Városi Szervezeténél, és a Keszthelyi Televíziónál, a Kossuth utca 45. szám alatt, hétköznaponként 8 és 18 óra között.

A három elsősegélydobozt július 6-án a Keszthelyi TV Híradóját követően sorsoljuk ki.


További információ kérhető:

Magyar Vöröskereszt Keszthely Városi Szervezete (83/311-079)

Keszthelyi Televízió (83/320-200)

Módosítás: ( 2012. június 14. csütörtök, 13:40 )
 


1. oldal / 8

Véradószervező munkatársaink

Közösségi oldalak

Gyűjtő - és segélyhely Zalaegerszeg

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!