Nő az Erő - Szolgáltatások

2018. december 02. vasárnap, 17:20 megyei.szerkeszto
Nyomtatás

I. Család és KarrierPONT, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.

 

A Család és KarrierPONT a nagykanizsai városközpontban található, tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, ingyenes parkolási lehetőséget és akadálymentes megközelítést biztosít. A Család és KarrierPONT-ban a program valamennyi szolgáltatásáról információt biztosítunk, továbbá személyes tanácsadást nyújtunk. Az ügyfeleket kellemes környezetben fogadjuk, kisgyermekkel érkezők számára játszósarok áll rendelkezésre.

 

Nyitvatartási időpontok:
Hétfő: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12
Csütörtök: 12-16
Péntek: 8-12

 

 

II. A családi élet szereplőit, azon belül is kiemelten a nőket célzó szolgáltatások

 

 1. Csoportos tanácsadások (munka és magánélet összehangolása, atipikus foglalkoztatási formák, munkakeresés, munkahely váltás,  közéleti szerepvállalás elősegítése, stb.)

 2. Egyéni tanácsadás, mentorálás, coaching (információnyújtás, pályaorientáció, pályaválasztás, pályakorrekció, öndefiníció támogatása, elhelyezkedés segítése, döntéselőkészítés, rehabilitáció, jogi-, szociális-, mentálhigiénés segítségnyújtás, mediáció, életvezetés, önismeret, kommunikáció, stb.)

 3. Képzések (konfliktuskezelési technikák, önismereti tréning, digitális írástudás, kommunikációs tréning, hiányszakmákban való elhelyezkedést segítő képzések, stb.)

 4. Család és munka összeegyeztetését segítő szolgáltatások szervezése (gyermekfelügyelet, pótnagyi szolgáltatás)

 

 

III. Munkáltatói felkészítés és tanácsadás

 

 1. Családbarát Hely és Családbarát Munkahely cím feltételeiről való tájékoztatás nyújtása, népszerűsítése

 2. Atipikus foglalkoztatás formák bemutatása, rugalmas foglalkoztatás-váltást előkészítő vagy elősegítő egyéni és csoportos tanácsadás

 3. Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása munkáltatóknak

 4. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

 5. Érzékenyítés: a munkaadó felkészítése a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, elsősorban a női munkavállalók, kisgyermekes anyák fogadására, beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére

 

 

IV. Workshopok, előadások, csoportok, klubok

 

 1. Igényfelmérő/Impulzus csoportfoglalkozás: Lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy átgondolják pályadöntésüket, megéljék az önismeret és a pályaismeret fontosságát a jövőjük alakulása szempontjából, megismerjék a felnőttképzési szervezet szolgáltatásait, s megtervezzék a továbblépés irányát

 2. Pályaorientációs csoportfoglalkozás: Pályaválasztás előtt álló fiatalok, vagy szakmával nem rendelkező felnőttek számára szervezett csoport, melynek célja az ön- és pályaismeret fejlesztése, a pályaválasztási döntés támogatása, illetve a tudás, mint érték elfogadtatása, valamint a célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása.

 3. Pályakorrekciós csoportfoglalkozás: A pályaváltási helyzetbe került, már szakmai végzettséggel rendelkező felnőttek életpályájának módosításához nyújt segítséget.

 4. Pályavitelt megerősítő csoportfoglalkozás: A pályadöntés vállalására, a pályával való azonosulás fejlesztésére szolgál, támogatja a résztvevőket autonómiájuk fejlesztésében, identitásuk megtalálásában, továbbá értékpreferenciájuk megfogalmazásában.

 5. Elhelyezkedést segítő/Álláskeresési technikák csoportfoglalkozás: Célja a személyiségvonásokkal, valamint a munkaerő-piaci kereslettel összhangban álló, reális célállás(ok) megfogalmazása, valamint a tudatos, tervezett álláskeresés készségének fejlesztése.

 6. Újraorientáló csoportfoglalkozás: Célcsoportját azok a szakmával már rendelkező személyek alkotják, akik belső vagy külső tényezők miatt nem szeretnének a továbbiakban eddigi szakmájukban dolgozni. Célja az ön- és pályaismeret fejlesztése, a pályakorrekciós döntés támogatása, valamint a célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása.

 7. Rehabilitációs csoportfoglalkozás: Megváltozott munkaképességű álláskereső személyek részére szervezett csoport, amelynek célja a munkavégzést akadályozó vagy korlátozó tényezők feltárása, valamint segítségnyújtás a megfelelő munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában.

 8. Kulcsképességek feltárása: Célja a bármilyen munkafeladatban hasznosítható kulcsképességek feltárása, elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperáció képességére, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklási és értékelési képesség megismerésére irányul.

 9. Tanulási technikák: Célja a tanulási képesség, illetve módszerek megismerése, fejlesztése, valamint tanulási stratégiák, technikák elsajátítása.

 10. Értékfeltáró csoportfoglalkozás: Célja az egyéni értékrendszer megismerése, tudatosítása, ami kiemelten fontos a szakmai életút tervezése, és az azzal való későbbi elégedettség szempontjából, mivel az érték a legkevésbé változékony személyiségjellemzőnk.

 11. Mesterségem címere…: Az interaktív klubfoglalkozás célja, hogy megismerkedjenek a résztvevők a jelenleg meglévő hiányszakmákkal, és pozitív irányba előre mozdítsuk a pályaválasztás, pályamódosítás előtt állókat.

 12. A célcsoport igényei alapján indított egyéb csoportfoglalkozások: pl. háztartási és elsősegély ismeretek, nagyszülői szerepek a családban, digitális írástudás, stb.

 

 

V. Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel

 

VI. Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése, munkáltatókat és munkavállalókat megszólító rendezvényeken, fórumokon, állásbörzéken való részvétel.

 

VII. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, valamint a társadalmi sztereotípiák lebontása, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása.

 

VIII. A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepével kapcsolatos működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése nőknek és lányoknak.

 

IX. Kísérő, támogató szolgáltatások (Tájékoztató honlap, utazás megszervezése főleg kistelepülések lakói számára, férjek, nagyszülők számára gyerekes programok, klubok szervezése,  otthoni szolgáltatások kiemelten önkéntes segítőink által, informatikai eszközök biztosítása)

Módosítás: ( 2019. február 11. hétfő, 13:14 )