Fogyatékosok Nappali Intézményének kialakítása Zalaszentgróton

2010. szeptember 16. csütörtök, 15:29 megyei.szerkeszto
Nyomtatás

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

pályázatot nyújtott bea NYDOP – 2009.- 5.1.1/ A pályázati kiírására.


Fogyatékosok Nappali Intézményének Kialakítása Zalaszentgróton című pályázat a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás összege: 34. 809 323 Ft.

A pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt a megvalósító szervezet saját forrásból biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt során minden fogyatékosságra kiterjedő akadály-mentesített intézmény jön létre a térségben fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása érdekében. A támogatási szerződés eredményes végrehajtása során megvalósul a szociális alapszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés elve a lakosság számára.

Eredményes közbeszerzési eljárást követően 2010. július 28-án került aláírásra a vállalkozói szerződés a kivitelezővel.

Kivitelező: Cseke Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8991. Teskánd, Petőfi u. 5.

A műszaki ellenőrzési feladatokat a Zalaber Vállalkozási Kft. Képviseletében Soós Zoltán ügyvezető végzi.

A projekt tervezett záró időpontja: 2011. 04. 30.

A Zalaszentgrót Kistérségének Szociális Szolgáltatás – tervezési Koncepciója 2008-ban már tartalmazta a fogyatékos célcsoport nappali ellátásának biztosítását.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, - mint a térség legjelentősebb szociális szolgáltatója – felvállalta ennek megvalósítását.

A létrejövő Fogyatékosok Nappali Intézménye komplex szolgáltatási struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára, közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Ezáltal a fogyatékos emberek fizikai és mentális komfortérzete növekszik.

A fogyatékkal élők közvetlen környezete számára elősegíti a munkaerő-piacra történő reintegrálódást.

Az eddig gondozást vállaló családoknak módja lesz elhelyezkedni.

Megteremtődnek a feltételei a későbbiekben beindítani tervezett szociális foglalkoztatásnak is.

A 24 fő ellátottra tervezett intézmény gondozói szükséglete szintén foglalkoztatás bővülést eredményez.

2010. Október 30.-án megtörtént az épület kivitelezési munkáinak műszaki átadása-átvétele.  Majd 2011 februárjában megtörténtek az árajánlatkérések az eszközbeszerzésekre, ezután a bebútorozására került sor. Így az intézmény egy komplex struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a fogyatékkal élők számára. Közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Hatásaként a fogyatékos személyek fizikai, mentális komfortérzete növekszik.

 

Beérkezett Önéletrajzok alapján kiválasztásra kerültek a leendő munkatársak. ESZA típusú tevékenység keretében szervezet fejlesztés valósult meg. A leendő munkatársak képet kaptak az intézmény felépítéséről, az ott folyó mindennapi munkáról, elsajátították a szolgáltatás nyújtásához szükséges ismereteket.

 

Május hónaptól történik a 24 fős szolgáltatást igénybevevő létszám feltöltése.

Az induló intézmény:

-        az ellátást igénybe vevők számára szociális, mentális és egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

-        igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.

-        helyiséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyi tisztálkodásra, ruházat tisztítására, étkezésre.

-        szükség szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást.

-        segíti a hivatalos ügyek intézését.

-        életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadást nyújt.

-        egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

A szakmai program elkészítését megelőzően igényfelmérő kérdőív kitöltése történt a potenciális célcsoporttagokkal és hozzátartozóikkal.

A célcsoport a Zalaszentgrót kistérségében fogyatékkal élő, 16 éven felüli korcsoport, akik rendelkeznek fogyatékosságot igazoló dokumentummal.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Zalaszentgróti Vöröskereszt irodájában.

Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. vagy  06-83/360-089-es telefonszámon

Várjuk a potenciális célcsoporttagok jelentkezését.

alt

alt

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

alt

alt

Módosítás: ( 2011. április 29. péntek, 09:56 )